เข้าสู่ระบบ

ต้องเปิดใช้งานคุกกี้ในเบราว์เซอร์ของคุณ ความช่วยเหลือด้วย ต้องเปิดใช้งานคุกกี้ในเบราว์เซอร์ของคุณ

คุณมาที่นี่เป็นครั้งแรกหรือเปล่า

Recommended browsers

Below are links to the recommended browsers to use while accessing My Cave Hill eLearning.

General Login Instructions

  • Your username and campus network username is the same.
  • You would also login to computers on campus with this username.
  • This username is NOT your CHOL username.

Student Notice

Access to My Cave Hill eLearning requires that you are in good financial standing, if you have a hold on your account preventing access you must clear this with Student Accounts. If you experience problems with your login not related to a hold on your account then please visit the Student Helpdesk Knowledge Base.

Student Helpdesk Knowledge Base

Below is a link to the Student Helpdesk Knowledge Base.

Student Login Issues

Below is a link to reset your password or check the status of your access.

IT Service Desk Booth

Location: South of the Roy Marshall Teaching Complex

Opening hours:

  • Monday to Friday between 8 am - 7 pm
  • Saturdays closed.
  • Sundays closed.

Email: itservicedesk@cavehill.uwi.edu